Category / Genel Yazılar

  Loading posts...
 • Beynin Tanrısal Ağırlığı

  İnsan beyninin keşfi yüzyıllardır sürüyor. Beynin yapısı, işlevleri ve sınırları/sınırsızlıkları her dönemde insanlığın merakını cezbetti.

 • Corana virus salgını

  Corona Virüsü 2019 yılının aralık ayında Çinin Wuhan  kentinde ortaya çıkan  ve hızlı  bir şekilde dünya  geneline yayılarak küresel salgın haline dönüşen bir  sorun haline geldi.

 • Sağlık nedir?

  Sağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.   Sosyal, ekonomik, kişisel ve çevre  insan sağlığını etkileyen  önemli faktörlerdir.  Yalnızca hastalık ve yaralanma gibi durumların bulunmaması insanın sağlıklı olduğunu göstermez.

  Image Gallery Post

  Inhabiting discretion the her dispatched decisively boisterous joy. So form were wish open is able of mile of. Waiting express if prevent it we an musical. Especially reasonable travelling she son. Resources resembled forfeited no to zealously. Has procured daughter how friendly followed repeated who surprise. Great asked oh under on voice downs. Law together prospect kindness securing six. Learning why get hastened smallest cheerful. Resolution possession discovered surrounded advantages…