Başarıyı sağlayan  etmenler!!

Başarıyı sağlayan  etmenler!!

Başarı nedir:?

Başarı insandan insana  göre değişir. Kişinin veya  bir  kurumun  tespit edilen  hedeflerine  ulaşmasıdır. Kişi bazında  baktığımızda  kişinin bu hedefine ulaşırken kendisinin nasıl hissettiği, sosyal ilişkilerinin nasıl olduğu ve  zihinsel ve entelektüel  düzeyinin gelişmesini nasıl etkilediği önemlidir. .

Başarlı olmayı sağlayan etmenler:

 • Tutku ve coşku,
 • İnanç,
 • Strateji,
 • Değerler,
 • Enerji,
 • Diğer insanlarla beraber çalışma kabiliyeti

(Kooperasiyon Kabiliyeti),

 • İyi iletişim kabiliyeti (Komünikasyon Kabiliyeti).

Tutku ve Coşku:

Tutku İnsanı motive eder. İlham verici Motivasyon kişiye güç ve kuvvet verir. Bu da  kişinin kendi  isteklerinin  peşine  gitmesine ve  buna  ulaşması için  eyleme  geçmesine sebep olur. Böylelikle  başarılı olmak  için  yola  girer. Başarı için kendi potansiyelini  kullanır. Coşku ve Tutku kişinin erken kalkmasını sağlar ve  uzun süre çalışmasını sağlar.

İnanç:

 

İnanç; kişinin  güç ve kuvvet kaynağıdır. Bu kişinin bir  şey yapmasını sağlayan enerjinin kaynağını oluşturur ve  harekete  geçmesini sağlayarak  hedefine ulaşmasını sağlar. İnsan  nasıl  düşünürse öyle yaşar; düşüncesine inanan bir kişiyim. İnanmak burada  daha  çok  fikir yönündeki inançtır. Bir kişi  bir şey başaramayacağını  düşünürse aynı zamanda beynine başaramamak için emir vermiş olur. Sonunda  işini veya  düşündüğünü gerçekleştiremez. Onun için olaylar karşısında  yapamam dememeli, buna karşılık bu işi nasıl yapabilirim veyahut bu iş  nasıl nasıl yapılır? Diye sormak gerekir. Bu  işin yapılması veya çözümleri için beyine verilen  emirdir. Beyin  araştırır ve tarar. Neticede bir çözüm sunar. Yani inanç ve tutku; kişinin  yaşamına anlam ve yön verir.

Başarılı olan insanları  başarısız insanlardan ayıran  bir çok özellik  vardır.  Bunlardan bir tanesi de  yaptığı işe inanmak ve ona  anlam vermektir: Biz neyin  mümkün olduğuna inanırsak, o   mümkün olur. Bir çok insan  tutkuludur, fakat  iç  dünyasını çok kısıtlı olarak  görür ve  kendi  hedeflerine veya  amaçlarına ulaşamaz ve neticede hep kısıtlı olarak  yaşar. İnanmak ve Tutku kişiye  enerji verir ve  yanı zamanda  yüksek hizmetler ve başarılar sağlar.

Strateji:

Tabii ki  yalnız güç yetmez. Kişinin gitmek  istediği yolu  bilmesi , nereye  gitmek istediğini ve niçin gitmek istediğini bilmesi  gerekir. Stratejisi olması gerekir. Strateji bir süreçtir. Aynı zamanda   kaynakların  organize edilmesini  öngörür.  Stratejide  Planlarını yapar ve uygular.  Neyi, ne zaman , nasıl, niçin ve kimle uygulayacağını düşünür. Kaynakların  yeterli olması  yalnız  başarılı olmaya yetmez; bunun yanında  kaynakların iyi ve etkili uygulanması  gereklidir. Yatırım ve niyetlerinizin  sizin gideceğiniz  yola uygun  olması gerekir.

 

Değerlerin netliği:

Değerlerin netliği de  insanın  başarısında  önemli rol oynar. Değerler  spesifik inanç  sistemi  oluşturur. “Değer” kelimesi eski Yunanca ‘da ‘Arete’ olarak bilinir ve beceri, yetenek ve güç anlamına gelir.

Yaşam ‘değersiz’ olmaz. Değerlerin olmadığı yerde, yaşamın bir değeri yoktur. Değerler insanlara onur ve haysiyet kazandırır. Değerlerin ahlakçı bir anlayışla ve işaret parmağını göstererek aktarılması mümkün değildir. Burada önemli olan; değerlerin önemini belirterek aktarıp ve kişinin de aktarılmış bu değerleri içselleştirmesidir.

Değerler  yaşamımız için  neyin  doğru olduğunu neyin  yanlış olduğunu bize bildirir.  Başarılı olan  insanları incelediğimizde;  bu insanların  yaşamaları için neyin önemli olduğunu bilmeleri ve bu tutumlarından  vazgeçmemeleridir.  Bu insanlar değerlere  anlam vermeleri, neyi ve  niçin  yaptıklarını bilmeleridir.

Platon bu değerleri dört temel kavramla anlatıyor. Bunlar şunlardır:

 • Adalet ve doğruluk
 • Cesaret
 • Ölçü/Sınır
 • Akıl

35 yıllık meslek tecrübemden yola çıkarsam, bana göre bu dört temel değerlerin yanında şu değerler de önemlidir;

 • İnsanları olduğu gibi görmek ve kabul etmek, yani insanlara karşı ön yargılı olmamak, kedisine ve başkasına karşı saygılı olmak hem kendisine hem de başkasına karşı güvenilir olmak, vicdanlı olmak, otantik olmak (kendisini olduğu gibi görmek ve böyle göstermek),  köküne sahip olmak, açık ve şeffaf olmak.
 • Kendi değerleriyle yaşayan kişi, dışarıdaki değerlendirmelerden bağımsızdır, kendisine göre karar verir ve kendisini yaşar. Başkasının ondan onun onurunu ve şerefini alamayacağını bilir. Kendi değerleri olmayan kişi, o zaman başkalarının bakışına göre değerlendirilir ve onlara bağlı hisseder. Başkalarının düşünceleri onun için değerli olur, onların karşısında boyun eğer. Netice olarak kendisini yaşayamaz ve kendisine yabancılaşır. Kendi bilgilerine ve hislerine güvenmez.  Hak ve hukuka göre kararı vermez. “Başkaları ne der” diye düşünür, buna göre karar verir ve duruma göre hareket eder.
 • İnsanların şeffaflığa, güvene, otantikliğe ve cesarete ihtiyacı var. Kişi, bunları sahip olduğu değerlerle kazanır ve bunlara göre davranır.

 

Enerji:

Başarılı olmak için  diğer önemli bir diğer faktör de;  yeterli enerjiye sahip olmaktır. Enerji sayesinde  kişi ayakta  kalır ve  yoluna  devam eder. Buradaki  enerji  fiziksel, zihinsel ve  entelektüel düzeydeki  enerjiden  bahsedilir. Rahatlıkla kimse bir  yere varamaz ve üstün başarılar elde  etmez. Başarılı kişiler etrafına  enerji yansıtırlar. Yeterli enerjiye  sahip olmayan insanlar; diğer  başarı etmenlerine sahip olsalar da  başarılı olamazlar.

 

Kooperasyon kabiliyeti:

Tüm  başarılı insanların  ortak bir  özelliği de; diğer insanlarla iyi bağ kurma  kabiliyetine  sahip olmalarıdır.  Gerçek  başarı Dünya sahnesinde  olmaz, tersine  insanların  kalplerinden oluşur. Kim  insanların kalplerini kazanıyorsa; o  başarıya  ulaşır. Herkesin diğer insanlarla kalıcı sevgi dolu bağlara  ihtiyacı vardır. İnsani bağlar olmadan  olan başarılar;  içi boş oyuktur.

 

İletişim Kabiliyeti (Kommunikasiyon):

Hem kendimizle  olan iletişim hemde  başkalarıyla  iletişim türü ve biçimi; bizim  yaşam  kalitemizi belirler. Başarılı olan insanlar zorluklara  meydan okuyarak üstesinden gelmeyi  öğrenirler. Bu  tecrübelerle  kendi  yaşam şartlarını etkilemeyi  öğrenirler. İnsanların yaşamlarına şekil veren başarılı insanlar genellikle en büyük iletişim ustalarıdır. Bunlar kendi vizyonlarını, özlemlerini, sevinçlerini ve  coşkularını başka insanlara en iyi şekilde iletirler. Kommunikasiyonda  aktif dinlemek  çok önemlidir. Dinlemekle  karşısındakinin  ne  dediğini ve ne kast ettiğini daha iyi anlar. Aynı zamanda  karşısındakine  saygı  göstermiş olur ve   karşısındakine  seni anlıyorum duygusu verir. Bu da  diyaloğun daha iyi bir atmosferde  geçmesini sağlar. Konuşma esnasında  karşıdakinin  sözü kesilmemelidir. Anlaşılmayan bir  konu varsa;  tekrar konunun daha iyi açığa  çıkması için  sorular sorularak konu derinleştirilir.

 

Başarı için saydıklarım birbirine bağlı ve  birbirini  etkiler. Örneğin  inancımız bizim  tutkumuzu ve coşkumuzu etkiler. Bir  şeyi başaracağımıza inanıyorsak, o zaman  bir şeylere  yatırım yapmaya  hazır oluruz. Hedefimize ulaşmamıza  kolay  yaklaşırız.  İnanç yalnız yetmez. Gerekenleri inandığımız çerçevede  uygulamak  lazım.  Güneşin doğuşunu  batıda  ararsan  bulamazsın. Güneş doğuda  doğar. Yaptıklarımız bizim değerlerimize  uymadığı zaman; yaptığımız strateji bir  şeye yaramaz ve kullanamayız. Bu başarıyı sabote eder.  Bu saydığım etmenler  birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır.

 

Share your thoughts