Vizyon

Vizyon gelecekte ulaşmak istediğin  yerdir,  hayal ettiğin gelecektir. Geleceği  gözlerinin önünde canlandırmak ve şekillendirmektir. İşte bu hayal gücüne ve değişim için attığımız tohuma vizyon  deniliyor. Vizyon, yenilikçi bir bakış açısı geliştirerek statükoya meydan okumaktır. Kafamızdaki  vizyonun etkileyici bir vizyon olması önemlidir. Etkileyici vizyon, gelecek ile ilgili bir hayali ortaya koyan, kararlarımıza yol gösterecek kadar amaca odaklı, ancak inisiyatif kullanmayı  özendirecek kadar esnek, kolaylıkla anlatılabilen ve değişime konu olanları heyecanlandıracak kadar da gerçekçi bir hülyadır.

Vizyon, insanın bir elinde gerçek dünyayı tutarken, diğer eliyle geleceğin  dünyasına uzanarak ona dokunmaya  çalışmasıdır. Vizyon var olan gerçeklerden  başlar ama zihinlerdeki sınırları arayıp,  yeni ufuklar  açar.

Ortak vizyon, birçok kişiler tarafında kabul edilen ve  kendisine  tamamen  inanılan olaydır, ortak vizyon  aynı zamanda  bireylerin kişisel vizyonuna uygun olmalıdır ve ortak değer ve ilkeleri içermelidir. Hayatta paylaştıkça artan iki değer var: Sevgi ve bilgi.

 

Vizyon gelecekteki yaşamdır. Yaşam sorumluluk gerektirir. Her insan  hem kendi vizyonuna, hem de ortak vizyona ulaşmak istiyorsa, o zaman kendi sorumluluğunu yerine  getirmelidir.  Önce  sahip olduğu her şeyi korumalı ve onu kaybetmemelidir.

Kişiler yaşadığı ülkenin  dilini iyi öğrenmeli. Dili bilmeden o ülkede olan bitenden haberi olmaz. Kedisini ifade  edemez. Ülkenin  sosyal aktivitelerine  katılamaz. Yaşadığın yerde aktif ve sosyal  birey olarak topluma katılmalı.

 

Kendi ulusal  değerlerini bilmeli, bu değerlerini korumalı, bunun  yanında diğer kültürlere de  açık olmalı. Nereden  geldiğini?  Şu an nerede  olduğunu?  Gelecekte  nerede olacağını  iyi bilmeli.

Kişisel bazda, insan kendini geliştirmeli. Bu nasıl olur?   Kendi kişisel amaçlarını tespit etmeli ve bu yolda giderken, yetersizliklerini görmeli ve onları gidermeli.  Kendini geliştirme sonuç değil, süreçtir. Bir durağa varma  değil, yolculuk şekline benzer. Kişi hangi işi yapıyorsa onu en iyi şekilde öğrenmeli ve onu geliştirmeli. Eğer kişi çoban ise, en iyi çoban  olma özelliklerini bilmeli ve bu bilgileri uygulamalıdır. Elindekini  artırmalıdır. Örneğin bu gün  50 hayvanı varsa, onu 70 e çıkarmalı. Bu gün  yıllık 50 bin Euro kazanıyorsa, bunu  60- 70 bin Euro ya çıkarması için uğraşmalıdır. İnsan bunu her alanda  uygulayabilir.Kadere teslimiyet anlayışı yerine, kendini geliştirme anlayışına sahip olmalıdır.

 

Planlı yaşamayı alışkanlık edinmelidir.
Orta Doğudaki  insanlar plansız yaşamayı  alışkanlık haline  getirmiş. Bunu rahatlıkla  değiştirebiliriz ve planlı yaşamayı öğrenebiliriz. Çok akıllı insanlar önce işlerini en ince detayına kadar planlar sonra  yaparlar. Başarısız insanlar ise, önce işi yaparlar sonra o iş üzerine  düşünmeye başlarlar.

Toplumda sık sık yaşanan kavga, tartışma ve  cinayetlerin  temel  nedeni, ilişkilerdeki saldırgan tutumdur. Kişi kendi duygu ve düşüncelerinin varlığını algılanmasını , uygun  şekilde ve uygun zamanda dile getirmesini öğrenmeli, agresifliği bırakıp uzlaşmacı olmalı. Başka düşüncelere ve inançlara karşı hoşgörülü olmalı. Kişi kendini aktif, sosyal, girişken, medeni cesaret sahibi bir insan yapmak için  çaba göstermeli.

Kendine  güven, kendini başkalarına ezdirme!

Kabul etmediğin bir düşünceyi, davranışı  uygun bir dille söylemeli. Her bildiğini, her düşündüğünü söylemek  zorunda  değilsin. Fakat her söylediğini  iyi bilmelisin(Nitsche)

Başka insanları hor görme, insanları olduğu gibi kabul et. Başkalarını değiştiremezsin, ancak kendini değiştirebilirsin. İlişkilerini belirli mesafede tutmayı öğren.

Bunların uygulaması için, kişinin sağlıklı olması gerekir. Onun için sağlığına  önem vermeli. Sağlık zenginliktir.  Bu zenginliği korumalı. Bunun için beslenmeye dikkat etmesi gerekir.  Düzenli olarak  hareket etmesi  gerekir. Ruhsal sıkıntılardan uzak kalmalı. Lüzumsuz  münakaşalara  girmemek gerekir. Kendine zaman  ayırmak gerekir. İnsanı rahatlatan ve gevşeten şeyler yapılmalı. Bunun  bir çok  çeşidi var, örneğin Meditasyon, Kas gevşetici alıştırmalar, Autogenes Traininig vb. Bu konu, yani sağlıklı yaşam kendi başına  ayrı bir konudur. Bu konuda bir çok şey öğrenilebilir.

21 yıllık mesleki tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, bunların hepsini insan  sonradan öğrenebilir ve geliştirebilir.  İsteyen herkese veya kuruma, kişisel ya da kurumu geliştirme  seminerleri ve kurslarını verebilir, bilgimi paylaşabilirim.

 

Gelecek yoktur, geleceği kişiler, kurumlar ve toplumlar kendileri yaratır.