Her gün en az bir saat okuyun…

Gençler,  sevgili BROCK 666 ‘ında dediği gibi hayat sadece oyundan, film izlemekten ibaret değildir. günde en az bir saat kitap okuyunuz.. 

Beynin Tanrısal Ağırlığı

İnsan beyninin keşfi yüzyıllardır sürüyor. Beynin yapısı, işlevleri ve sınırları/sınırsızlıkları her dönemde insanlığın merakını cezbetti.

Sınav stresi ve kaygısı

Stres yaptıkça kişinin başarı şansı azalır. çocuklar üzerinde sınav öncesinde baskı oluşturulursa stresten dolayı bildiği ve yapacağı şeyi yapamayacak duruma gelir.

Corana virus salgını

Corona Virüsü 2019 yılının aralık ayında Çinin Wuhan  kentinde ortaya çıkan  ve hızlı  bir şekilde dünya  geneline yayılarak küresel salgın haline dönüşen bir  sorun haline geldi.

İntihar

İntihar psikolojik bir durumdur. Burada düşünceler ve  fanteziler kendisini öldürmeye  yönelmiş bir durumdur. İntihar; kişinin  düşüncesi  ve davranışlarıyla  yaptığı  eylem  sonucunda  kendi yaşamına  son vermesidir.  

Yaşamı kolaylaştıran bazı öneriler

Kendinizi seviniz ve kendinize değer veriniz. Güçlü yönlerinizi keşfediniz ve bunlara odaklaşınız. Zayıf yönlerinizi bilin ve bunları gidermeye yani güçlü yöne doğru yönlendiriniz. Yeni yeteneklerinizi geliştiriniz.

Vizyon

Vizyon gelecekte ulaşmak istediğin  yerdir, hayal ettiğin gelecektir. Geleceği  gözlerinin önünde canlandırmak ve şekillendirmektir. İşte bu hayal gücüne ve değişim için attığımız tohuma vizyon deniliyor.

Sağlık nedir?

Sağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.   Sosyal, ekonomik, kişisel ve çevre  insan sağlığını etkileyen  önemli faktörlerdir.  Yalnızca hastalık ve yaralanma gibi durumların bulunmaması insanın sağlıklı olduğunu göstermez.

Ruh Sağlığı

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)  sağlığı, kişinin  bedensel,  ruhsal ve sosyal tam iyilik halidir diye tanımlıyor. Yalnız hastalığın olmaması hali, sağlığı tam tarif etmez. Ruh  düşüncelerden,  duygulardan ve davranışlardan oluşur. 

Psikolojik Travmalar ve Sonuçları

Olağanüstü bir durum olan psikolojik travma, ruhsal bir şoktur ve çoğunlukla aniden oluşur. Bu durumda kişinin yaşamı, sağlığı ve bedensel entegrasyonu direkt veya endirekt tehdit altındayken, kişilerde korku, dehşet ve şok durumu ortaya çıkar.