Organizasyon

1.1.Tanımı

1.1.2. Kuruluş tanımı

Organizasyonun iki tanımı var. Biri kuruluş olarak tanımlanır. Örneğin:

Okul, Kilise,Sendika, Şirket, Dernek. Bu kuruluşlarda insanlar kendi amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli kabiliyetlerini, yeni düşünce tarzlarını geliştirir,  yeni umutlara sahip olur ve insanlar birbirinden  yeni şeyler öğrenir.

 

1.1.3. Fonksiyon tanımı

Fonksiyon tanımı ise, icra etmek, uygulamaktır. Yani planlanan olayın uygulamasında yapılan tüm işlemlerdir.

1 = Hedef                

2 = Plan

3 = Karar                   

4 = Uygulama

5 = Kontrol

Önce hedef, amaç tespit edilir.  Bu hedefe ulaşması için bütün işler planlanır, karar verilir, bu karar uygulanır. Bu işler her kademede kontrol edilir. Bütün olayın oluşumunda gerekli enformasyonlar  toplanır ve aynı zamanda iyi bir kominikasyona ihtiyaç duyulur.

  

 1. Öğrenilen Organizasyon

Kuruluşlarda kişiler sürekli olarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kabiliyetlerini,yeni düşünce tarzlarını geliştirirler, ortak umutları oluştururlar ve  birbirinden  sürekli öğrenirler.

 

2.1. Öğrenilen Organizasyonun Kuralları

 • Genel sistem kuralı(Sistem içi düşünce)
 • Kişisel gelişim
 • Mental Model
 • Ortak Vizyon
 • Tim olarak çalışma (Ekip olarak çalışma)

 

 1. Genel sistem

Her kuruluş bir yapı oluşturur. Yapı da  çeşitli parçalardan  oluşur. Bu parçalar karşılıklı olarak birbirini etkiler. Yapıyı bir bütün olarak görmek  gerekir. Eğer insan yalnız parçaları görüyorsa,  parçaların bütünle olan ilişkilerini  görmüyorsa, problemlerin çözümünü bulamaz.  Yani  hem ormanı hem de ormandaki ağaçları görmek gerekir.

 

 1. Kişisel gelişim(Personal Mastery)

Kişisel gelişim, kişinin kendisinin verdiği kararla olur. Zorla olmaz. Bugün  sahip olduğumuz bilgiler, yarın bize  yetmeyebilir. Öğrenme ve gelişme  sürekli olur. Kişisel gelişiminizi vaktiniz olduğu zamana bırakamazsınız. Bu zaman asla  gelmez. Kendiniz için bir gelişim planı hazırlamalısınız. Kişisel vizyonunuzu tespit edip, uygulamaya geçmelisiniz.

Olgun yetkin kişiler:

 

 • Büyük değerleri yaratırlar ve bu değerleri korurlar,
 • Büyük hedeflere angaje olurlar, bu hedefler olduğundan daha büyüktürler,
 • Açıktırlar,
 • Bağımlı değildirler, kendileri ile ilgili kararlarını kendileri  verirler,
 • Gerçeği görürler, yeni olaylara açıktırlar, kendi yanılgılarına ve dar anlayışlarına sebep olan olayları görür ve  bunları önlerler.
 • Sabırlıdırlar, bundan dolayı, diğer insanların bıraktıkları hedeflerin peşinde koşmaya devam ederler,

 

Kararlarında gelecek jenerasyonu etkileyen olayları göz önünde bulundururlar,

Kendi düşüncelerine de  eleştirel olarak bakar ve  süzgeçten  geçirir, algılamasını ve bakış açısını sürekli olarak genişletir, kendi yapısını ve davranışlarını tanır, iyi gitmeyen olayların  sonuçlarından başkasını  suçlu görmez, günah keçisini aramaz, önce analize eder ve neden bu olay  böyle sonuçlandı  diye kendilerine sorarlar.

Kişisel gelişimle bu konuları öğrenir ve uygularlar. Öğrenme , uygulama olmadan olmaz, o zaman o enformasyon  bazında  kalır.

 

 1. Mental Model

Her insan kendisi için bir  yapı oluşturur, bu  yapı  kişinin  geçirdiği sosyalizasyonu ile ilişkilidir. Bu  yapıya  göre düşünür,inanır, yapar ve  ona  uygun  duyguları oluşur. Her kişinin  beyinde  bir mental  süzgeç vardır, bu süzgeçten geçen  olaylar  beyine varır , algılanır ve  bu algılamaya göre de, ne yapması gerekiyorsa, onu  yapar. Kişi kendi mental modelini tanıyorsa, düşüncelerini, duygularını daha kolay  dile  getirebilir ve başkalarını kolay etkileyebilir. Kişi beynine ne söylerse, beyin de  onu yapar. Kişi inandığı şeyin peşinde koşar ve onu yakalamak ister. Eğer kişi kendi  düşüncelerini beyinde  nasıl organize ettiğini  biliyorsa, o zaman kendi düşüncelerine daha kolay hükmedebilir.

 

 1. Ortak Vizyon

Vizyon gelecekte ulaşmak istediğin  yerdir,  hayal ettiğin gelecektir. Geleceği  gözlerinin önünde canlandırmak ve şekillendirmektir. İşte, bu hayal gücüne ve değişim için attığımız tohuma vizyon  deniliyor. Vizyon , yenilikçi bir bakış açısı geliştirerek statükoya meydan okumaktır. Kafamızdaki  vizyonun etkileyici bir vizyon olması önemlidir. Etkileyici vizyon, gelecek ile ilgili bir hayali ortaya koyan, kararlarımıza yol gösterecek kadar amaca odaklı, ancak inisiyatif kullanmayı  özendirecek kadar esnek, kolaylıkla anlatılabilen ve değişime konu olanları heyecanlandıracak kadar da gerçekçi bir hülyadır.

Vizyon, insanın bir elinde gerçek dünyayı tutarken, diğer eliyle geleceğin  dünyasına uzanarak ona dokunmaya  çalışmasıdır. Vizyon var olan gerçeklerden  başlar ama zihinlerdeki sınırları arayıp,  yeni ufuklar  açar.

Ortak vizyon, birçok kişi tarafından kabul edilen ve  kendisine  tamamen, ortak vizyon  aynı zamanda  bireylerin kişisel vizyonuna uygun olmalıdır.

 

 1. Tim (Ekip çalışması)

Tim çalışması hayatın hemen hemen  her alanında kendisini gösteriyor. Örneğin: Sporda, bilimde, okulda, fabrikada, ticarette. Eğer ekip  ortak olarak çalışmayı öğreniyorsa, ekibin  üyeleri de kendilerini erken  geliştirirler. Tim  çalışması diyalogla  başlar. Üyelerin kendisine has  ön yargıları kalkar, ortak düşünmeye  başlarlar.

 

 • Diyaloğa katılanların birbirini eşit partner  olarak görmesi  gerekir,
 • Kendi ön  yargılarından  ve  ön düşüncelerinden kurtulması gerekir, fakat kendi hipotezlerini açık bir şekilde  dile getirmesi gerekir
 • Diyaloğu sürdüren bir moderatörün olması gerekir.

 

 1. Yöneticinin(Menejerin) görevleri
 • Temsil:Kuruluşu, organizasyonu temsil eder,
 • Amir
 • İlişki ağını kurar ve devam  ettirir,
 • Gerekli bilgileri toplar,
 • Toplanan bilgileri  gitmesi gereken birimlere ulaştırır.

Sözcü görevi,

Innovotor, yenilikleri ve değişiklikleri uygular,

Problemleri çözer,

Kaynakların  dağılımını yapar(zaman,görev, finans)

Görüşmeleri ve pazarlıkları yapar

 

8.1. Menejerin yetenekleri

Üç önemli yeteneği olması gerekir:

 • Kendi dalında gerekli bilgilere sahip olması yani kendi dalında uzman olması,
 • Konsepsiyonel yetenek; problemleri ve yenilikleri görme,tanıma ve çözümleri üretme yeteneğidir,
 • Sosyal yeteneği; diğer insanlarla verimli ve yapıcı çalışma yeteneğidir.

 

8.2. Menejerin Fonksiyonları

Şu fonksiyonları vardır:

 • Plan
 • Organizasyon
 • Çalışanları motive ederek, onların daha verimli olmasını sağlamak,
 • Yönetmek
 • Kontrol

 

Gelecek yoktur, geleceği kişiler, kurumlar ve toplumlar kendileri yaratır.